VÝUKA

OBECNÁ ANGLIČTINA

Lekce obecné angličtiny se zaměřují na obecné zvládnutí jazyka v následujících oblastech:

 • Porozumění čtenému textu a slyšenému projevu
 • Mluvení – samostatný projev a schopnost reagovat v komunikaci s ostatními
 • Psaní – schopnost vytvořit psaný text odpovídající gramatickým, pravopisným a stylistickým pravidlům

Postupným studiem student dosahuje úrovně pokročilosti podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).

PROFESNÍ A ODBORNÁ ANGLIČTINA

Lekce profesní a odborné angličtiny se zaměřují především na prohloubení jazykových znalostí a dovedností z dané profese či daného oboru. Předpokládá se zde již určitá znalost základní gramatiky, slovní zásoby a schopnost mluvené a písemné komunikace. Běžnými příklady těchto lekcí může být výuka:

 • obecné obchodní angličtiny
 • angličtiny se zaměřením na marketing, management, lidské zdroje
 • finanční a právnické angličtiny
 • technické angličtiny

Příslušné oborové zaměření lekcí si samozřejmě zvolí student podle svých potřeb a zájmů. Nicméně ani v těchto lekcích nelze opomíjet další vzdělávání v oblasti obecných jazykových dovedností.

Firemní kurzy

Potřebujete zajistit jazykovou výuku pro své zaměstnance?

Výuku lze přizpůsobit podle požadavků jednotlivých studentů na:

 • prohloubení obecných jazykových znalostí – gramatiky, psaní, mluvení
 • profesní angličtinu – zaměření výuky na profesní obor zaměstnance
 • přípravu zaměstnanců na jazykové zkoušky

Individuální kurzy

Chcete se zdokonalit v angličtině a preferujete individuální výuku?

Vaše lekce anglického jazyka lze přizpůsobit vašim požadavkům na:

 • prohloubení obecných jazykových znalostí – gramatiku, psaní, mluvení
 • čistě konverzační hodiny
 • odbornou angličtinu se zaměřením na obor vaší profese či vašeho zájmu

Příprava na jazykové zkoušky

Potřebujete se připravit na zkoušku z angličtiny?

Umím vás připravit na úspěšné složení:

 • mezinárodní jazykové zkoušky – KET, PET, FCE, CAE
 • maturitní zkoušky
 • jiné zkoušky z anglického jazyka, např. v rámci studia na VŠ

Místo výuky

Firemní kurzy je možné realizovat přímo ve vaší firmě. Dopravím se k vám a vaši zaměstnanci tak nemusí za výukou nikam cestovat.

V případě kurzů pro veřejnost dávám přednost realizaci výuky v mé kanceláři přímo v centru města, kam se pohodlně dopravíte městskou hromadnou dopravou nebo zaparkujete svůj vůz přímo před kanceláří.

Ceník

Ceny lekcí jsou uvedeny bez 21% DPH.

 • Délka lekce
 • 60 minut
 • 90 minut
 • Cena
 • 350 Kč
 • 550 Kč