TLUMOČENÍ

Konsekutivní tlumočení

Patří mezi nejpožadovanější metody tlumočení.

Tlumočí se dílčí úseky nebo jednotlivé věty pronášeného projevu.

Při tlumočení pracuje tlumočník v blízkosti mluvčího, případně před publikem, ke kterému tlumočí.

Vhodné zejména pro společenské akce, obchodní jednání, schůzky, prezentace apod.

Doprovodné tlumočení

Používá se zejména při obchodních cestách a schůzkách. Leží někde mezi klasickým tlumočením a organizační prací.

Tlumočník se v těchto případech někdy chová jako průvodce, ale v žádném případě ho nenahrazuje.

Doprovod klienta při setkáních a pomoc při orientaci v jiném jazykovém a kulturním prostředí (úřady, restaurace, výstavy, rezervace lístků a letenek v zahraničí aj.).

Tlumočení s výjezdem

 • tlumočení v zahraničí
 • tlumočení mimo bydliště tlumočníka
 • např. tlumočení vícedenní konference, školení v zahraničí, zahraniční služební cesty apod.

Klient zajišťuje tlumočníkovi dopravu či její úhradu, ubytování a stravu.

Klient poskytne včas informace ohledně místa pobytu, dopravy a druhu akce.

Zkušenosti

V rámci své tlumočnické praxe jsem měl možnost tlumočit spoustu různých akcí a dokáži vám nabídnout své služby v těchto oblastech:

 • tlumočení v rámci mezinárodních sportovních akcí
 • tlumočení obchodních schůzek se zahraničními partnery
 • tlumočení v rámci konferenčních hovorů
 • tlumočení slavnostních společenských i obchodních akcí
 • tlumočení školení zaměstnanců – obsluha, instalace a údržba strojů přímo ve výrobní hale

Požadavky

Před objednáním tlumočení je potřeba:

Připravit náležité a vhodné podklady, které by měly být poskytnuty včas, aby měl tlumočník dostatečný čas na přípravu. Jedná se např. o seznam odborných termínů z dané oblasti, prezentace, články, manuály, návody apod., díky nimž se může tlumočník seznámit s danou tematikou tlumočnického výkonu.

Sdělit tlumočníkovi podmínky tlumočení. Jedná se především o sdělení předpokládané délky tlumočení. U vícedenního tlumočení s výjezdem se jedná rovněž o případné zajištění ubytování a stravy, dojednání dopravy tlumočníka na místo akce. Rovněž je důležité informovat tlumočníka o typu akce, formálnosti či neformálnosti oděvu apod.

Ceník tlumočení

 • Délka tlumočení
 • Hodinová sazba (každá započatá hodina)
 • Celodenní tlumočení (8 hodin)
 • Přesčasová hodina při celodenním tlumočení (každá započatá hodina)
 • Cena
 • 550 Kč
 • 4 000 Kč
 • 400 Kč

Uvedené ceny jsou výchozí a konečná celková cena tlumočení je vždy stanovena dle individuální domluvy s klientem.

Cena za tlumočení s výjezdem se sjednává individuálně, přičemž závisí na délce pobytu a pracovní náplni tlumočníka.

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.

slavnostní společenské akce – slavnostní obchodní akce – obchodní schůzky – technická a obchodní školení – sportovní akce – služební cesty