PŘEKLADY

Obory překladů

Na jaké obory překladů se specializuji…

Podrobně…

TECHNIKA A STROJÍRENSTVÍ

technická a výrobní dokumentace – návody k obsluze a údržbě – manuály – technické specifikace – příručky – brožury – dokumentace ke strojům a zařízením – katalogy výrobků a náhradních dílů – podklady pro výběrová řízení – projektové dokumentace

PRÁVO

obchodní podmínky – zásady ochrany osobních údajů – podmínky používání – dohody – smlouvy – smluvní dokumentace – normy – zákony – předpisy – směrnice EU – úřední dokumenty – bezpečnostní předpisy – licenční smlouvy

AUTOMOBILY

návody k obsluze nákladních a osobních automobilů – návody k obsluze vysokozdvižných plošin a podobných zařízení – návody k obsluze zemědělských strojů – marketingové materiály k prodeji automobilů – ceníky a katalogy náhradních dílů – servisní návody a příručky – lokalizace softwaru pro palubní počítače automobilů

ELEKTRONIKA, ELEKTROTECHNIKA, IT A TELEKOMUNIKACE

návody k instalaci, obsluze a údržbě elektrických a elektronických zařízení – dokumentace a technické specifikace zařízení – uživatelské příručky – lokalizace softwaru a uživatelských rozhraní – lokalizace e-learningových kurzů – dokumentace k softwaru a hardwaru

OBRÁBĚCÍ STROJE, CNC

návody k instalaci, obsluze a údržbě – marketingové materiály k obráběcím strojům a řídicím systémům – dokumentace ke strojům a výrobním procesům – aditivní výroba – snímací systémy pro obráběcí stroje

MARKETING, MANAGEMENT

katalogy – letáky – brožury – webové prezentace – PR texty – reklama a inzerce – produktové informace a etikety – firemní identita – identita značky – systémy řízení – interní firemní směrnice a postupy – BOZP – systémy ochrany životního prostředí – systémy řízení kvality

ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

dokumentace a návody ke zdravotnickým zařízením – lokalizace softwaru a uživatelského prostředí ke zdravotnickým zařízením

Podrobně…

PŘEKLADY

překlady různorodých textů, např. manuálů, příruček, návodů, smluv a právních textů, katalogů a marketingových textů, webových stránek, směrnic, prezentací, obchodní korespondence, systémů řízení, vnitropodnikových pravidel a nařízení apod.

KOREKTURY

gramatické, stylistické, pravopisné korektury českých a anglických textů

PŘEDTISKOVÉ KOREKTURY

předtisková kontrola vašeho dokumentu z hlediska správné grafické úpravy dokumentu a formátování textu

VYTVOŘENÍ TERMINOLOGIE A PŘEKLADOVÉ PAMĚTI

vytvoření terminologické databáze při provádění překladu dokumentu a vytvoření tzv. překladové paměti použitelné v CAT nástrojích

Realizované činnosti

Co vše vám dokážu zajistit…

CAT nástroje

Jakým způsobem pracuji…

Podrobně…

Kromě standardní kalkulace překladu na normostrany je v současné době běžné kalkulovat překlady na tzv. vážená slova na základě analýzy dokumentu provedené pomocí překladatelského programu, tzv. CAT nástroje.

Kalkulace na vážená slova zohledňuje v překládaném textu opakování slov či větných celků. Tato opakování jsou následně účtována nižší sazbou a výsledná cena překladu je tedy nižší a pro klienta „férovější‟.

Zde si o CAT nástrojích můžete přečíst něco víc.

Podrobně…

Jako překladatel sleduji rovněž nové trendy v oboru. Jedním z těch nejnovějších je MTPE – Machine Translation Post Editing, tedy následná úprava strojového překladu. Překlad lze tedy provést některým z nástrojů strojového překladu (nejznámější je zřejmě Google Translator, ale existují i sofistikovanější poskytující kvalitnější strojový překlad). Po strojovém překladu následuje nezbytná úprava přeloženého textu překladatelem, aby výsledný text splňoval požadavky na kvalitu a dosahoval tak úrovně překladu vyhotoveného kvalifikovaným překladatelem.

VÝHODY MTPE

Takto prováděný překlad je účtován nižší sazbou díky tomu, že část práce za překladatele odvede nástroj strojového překladu.

Vyhotovení překladu je mnohem rychlejší, takže i text velkého objemu lze zpracovat poměrně rychle.

Nový trend – MTPE

Využívám rovněž moderní přístupy k překladu…

Potřebujete vyhotovit kvalitní překlad dokumentu?

Kontaktujte mě s konkrétním požadavkem a připravím vám cenovou nabídku přímo na míru.

Ceník

Pro bližší představu zde uvádím orientační ceny nabízených služeb. Cena konkrétní zakázky je vždy však stanovena přímo dle konkrétních požadavků klienta.

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.

 • Jazyková kombinace PŘEKLADU
 • CZE-ENG
 • ENG-CZE
 • SVK-ENG
 • SVK-CZE
 • Cena za normostranu
 • 380 Kč
 • 280 Kč
 • 380 Kč
 • 210 Kč
 • Cena za slovo (při použití CAT)
 • 1,6 Kč
 • 1,2 Kč
 • 1,6 Kč
 • 0,85 Kč
 • Jazyková kombinace KOREKTURY
 • CZE-ENG
 • ENG-CZE
 • SVK-ENG
 • SVK-CZE
 • Cena za normostranu
 • 100 Kč
 • 75 Kč
 • 100 Kč
 • 50 Kč
 • Cena za slovo (při použití CAT)
 • 0,4 Kč
 • 0,3 Kč
 • 0,4 Kč
 • 0,2 Kč