Můj cíl

Poskytovat kvalitní překladatelské a tlumočnické služby ke spokojenosti zákazníků

PŘEKLADY

Nabizím překladatelské služby, primárně z/do anglického jazyka, ale ve spolupráci s dalšími překladateli jsem schopen zajistit i další jazyky.

TLUMOČENÍ

Nabízím tlumočnícké služby, primárně konsekutivní tlumočení z/do anglického jazyka.

VÝUKA

Jako doplňkovou službu nabízím rovněž výuku anglického jazyka pro individuální i firemní zákazníky všech úrovní pokročilosti.

Jak to funguje

Stručně se seznamte s kroky realizace zakázky překladu či tlumočení.

Kontakt

Pokud potřebujete přeložit dokument či zajistit tlumočení vaší akce, můžete se na mě obrátit na uvedených kontaktech. Při prvním kontaktu je důležité mít přibližnou představu o rozsahu zakázky (např. počet stran dokumentu či délka tlumočení) a požadovaném termínu vyhotovení či realizace.

Konzultace a cenová nabídka

Po získání základních informací o požadované službě vám vyhotovím cenovou nabídku na překlad dokumentu nebo zajištění tlumočení. V případě jakýchkoli úprav či modifikací zadání zakázky lze cenu a podmínky realizace samozřejmě dále konzultovat a patřičně přizpůsobit vašim požadavkům.

Realizace zakázky

Po odsouhlasení cenové nabídky a přijetí podkladů dojde k samotné realizaci zakázky v dohodnutém termínu. Během realizace, zejména pokud jde o vyhotovení překladu, předpokládám vaši spolupráci, např. kvůli případné konzultaci terminologie specifické pro vaši firmu, obor podnikání apod., aby bylo možné odevzdat překlad či realizovat tlumočení v očekávané kvalitě.

A co dál?

Ani po dokončení překladu a odevzdání zakázky klientovi však pro mě práce nekončí. I nadále vám budu k dispozici pro případné doplňující dotazy k vyhotovenému překladu, případné jeho následné úpravy či aktualizace přeloženého dokumentu kdykoli v budoucnu.

Oblasti odbornosti

V průběhu své překladatelské a tlumočnické praxe jsem si vyprofiloval oblasti odbornosti, v nichž Vám dokáži své služby poskytnout v požadované kvalitě.

Technika a strojírenství

technická a výrobní dokumentace – návody k obsluze a údržbě – manuály – technické specifikace – příručky – brožury – dokumentace ke strojům a zařízením – katalogy výrobků a náhradních dílů – podklady pro výběrová řízení – projektové dokumentace

Právo

obchodní podmínky – zásady ochrany osobních údajů – podmínky používání – dohody – smlouvy – smluvní dokumentace – normy – zákony – předpisy – směrnice EU – úřední dokumenty – bezpečnostní předpisy – licenční smlouvy

Automobily

návody k obsluze nákladních a osobních automobilů – návody k obsluze vysokozdvižných plošin a podobných zařízení – návody k obsluze zemědělských strojů – marketingové materiály k prodeji automobilů – ceníky a katalogy náhradních dílů – servisní návody a příručky – lokalizace softwaru pro palubní počítače automobilů

Elektronika, elektrotechnika, IT a telekomunikace

návody k instalaci, obsluze a údržbě elektrických a elektronických zařízení – dokumentace a technické specifikace zařízení – uživatelské příručky – dokumentace a návody ke zdravotnickým zařízením – lokalizace softwaru a uživatelských rozhraní – lokalizace e-learningových kurzů – dokumentace k softwaru a hardwaru

Obráběcí stroje, CNC

návody k instalaci, obsluze a údržbě – marketingové materiály k obráběcím strojům a řídicím systémům – dokumentace ke strojům a výrobním procesům – aditivní výroba – snímací systémy pro obráběcí stroje

Marketing, management

katalogy – letáky – brožury – webové prezentace – PR texty – reklama a inzerce – produktové informace a etikety – firemní identita – identita značky – systémy řízení – interní firemní směrnice a postupy – BOZP – systémy ochrany životního prostředí – systémy řízení kvality

Více než 30 000

překladatelských projektů

Více než 20

let praxe

7:30 - 22:00

každodenní dostupnost