IMPRINT

Jan Rytíř – PŘEKLADY:TLUMOČENÍ | Palachova 1630/3, 400 01 Ústí nad Labem, ČR
Telefon: +420 606 105 174 | E-mail: rytir.jan@jr-preklady.eu | Skype: rytirjan
IČ: 71690166 | DIČ: CZ8004182901

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Informace uvedené na této webové stránce jsou určeny pouze pro obecně informativní účely. Informace poskytuje Jan Rytíř – PŘEKLADY:TLUMOČENÍ, a přestože usilujeme o zachování aktuálnosti a správnosti uváděných informací, neposkytujeme žádná prohlášfení ani záruky jakéhokoli druhu, vyjádřené či předpokládané, pokud jde o úplnost, přesnost, spolehlivost, vhodnost nebo dostupnost s ohledem na webové stránky nebo informace, produkty, služby či související grafiku uvedenou na webových stránkách pro jakýkoli účel. Jakékoli spoléhání se na takové informace je tedy výlučně na vaše vlastní riziko.